Privatlivspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

  • At Moestrup Tømrer & Snedker er databehandler og ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
  • At du er velkommen til at kontakte Karina Hoffman,
  • At formålet med behandling af dine personoplysninger er at sikre korrekt kommunikation med vores forretningsforbindelse ved orientering om nyheder, funktioner og produktmuligheder samt at give besøgende på vores hjemmeside en bedre oplevelse ved besøget.
  • At retsgrundlaget (hjemmel) for at vi behandler dine personoplysninger er den indgåede kontrakt eller bestilling, anden aftaleform, lovgivning eller samtykke
  • At personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er:
  • Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere.

Befinder databehandleren sig i et ikke EU godkendt land, så læs mere om dine muligheder på www.datatilsynet.dk

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. du kan når som helst se alle dine indtastede data i Visual Administration, hvorimod vores personaleoplysninger ligger i Visual Administration ved EG Løn samt i vores server, hvor dokumenterne er sikret med kode.

Du har ret til sletning, dvs. du har altid adgang til at slette oplysninger. Vi sletter alle oplysninger, når du fravælger nyhedsbrev eller meddeler os, at du ønsker at blive slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længer periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.

Du har ret til begrænsning af behandling. Dvs. du kan selv styre eventuel begrænsning af behandling, da du selv styrer alle brugerrettigheder.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til under visse betingelser at få transmitteret oplysninger til brug for en anden databehandler.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail , se evt. mere på www.datatilsynet.dk